Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής δότης μυελού των οστών...

Εθελοντής δότης μυελού των οστών μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έχει ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν είναι μεγαλύτερος από 55 (προτιμότερο 50) χρονών, δεν έχει ιστορικό μεταδοτικών νοσημάτων, νεοπλασιών ή καρδιοπαθειών (παρόμοιες προϋποθέσεις με αυτές της εθελοντικής αιμοδοσίας), με την εξής διαδικασία:

• Ενημερώνεται προφορικά και με έντυπο υλικό λεπτομερώς για την διαδικασία προετοιμασίας και λήψης του μοσχεύματος.

•  Συμπληρώνει ένα έντυπο με προσωπικά στοιχεία (ονομ/μο, διευθ/ση, τηλέφωνα κ.α.), τα οποία παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά και ένα ερωτηματολόγιο με ιατρικές πληροφορίες, από τις οποίες κρίνεται η καταλληλότητά του, να συμπεριληφθεί στους εθελοντές.

• Υπογράφει δήλωση συγκατάθεσης, όπου εκφράζει την επιθυμία του, να περιληφθεί στους εθελοντές δότες μυελού των οστών -  χωρίς αυτό να σημαίνει δέσμευσή του -  αλλά και για την συμμετοχή του στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, εφόσον βρεθεί συμβατός, με κάποιον ασθενή.

• Με την δήλωση υποβάλλεται σε λήψη μικρής ποσότητας αίματος (15ml περίπου), προκειμένου να προσδιοριστούν τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, για να μπορούν να συγκριθούν με εκείνα των ασθενών.

• Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας  του εθελοντή δότη, καταγράφονται στο αρχείο του Κέντρου Δοτών και το Εθνικό Αρχείο Δοτών του ΕΟΜ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων), από τον οποίο και αναφέρονται στο Διεθνές Αρχείο. Αντίθετα, τα προσωπικά του στοιχεία παραμένουν τοπικά και δεν γίνονται γνωστά σε κανέναν, εκτός του προσωπικού του Κέντρου όπου στρατολογήθηκε ο εθελοντής και της «Εθνικής Δεξαμενής», εάν ο ίδιος έχει συγκατατεθεί γι’ αυτό.

• Ο εθελοντής δότης, μπορεί να παραμείνει στο αρχείο, ως τα 55 του χρόνια. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του, οποιαδήποτε στιγμή, αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στην υγεία του ή στα προσωπικά του στοιχεία.

• Με τα σημερινά δεδομένα (αριθμό εθελοντών και ασθενών που χρειάζονται δότη ετησίως), 1 στους 15.000 εθελοντές, θα κληθεί να δώσει τελικά μυελό για ασθενή.


Στη συνέχεια…….

Εάν ένας εθελοντής, βρεθεί αρχικά συμβατός με έναν ασθενή και εξακολουθεί να επιθυμεί τη δωρεά, γίνονται συμπληρωματικές εξετάσεις, επιβεβαίωσης της συμβατότητας και, στη συνέχεια, υποβάλλεται σε check – up, για να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του.